Znajdź program

Znajdź program najbardziej spełniający Twoje oczekiwania

Wybierz z listy

Zobacz, co posiadamy w ofercie

Znajdź program - wyszukiwarka

Dodatki mieszkaniowe

Program "Dodatki mieszkaniowe" umożliwia łatwe i pozbawione błędów obliczeniowych sporządzanie ewidencji przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz dokumentowanie wypłaconych dodatków z podziałem na poszczególne grupy (formy własności, zarządców) oraz okres (miesiąc, rok). Program realizuje również wydruki decyzji przyznania, kontynuacji lub wycofania dodatku dla określonej grupy bądź dla pojedynczej osoby, zestawienia osób, którym przyznany dodatek wygasa w określonym okresie a także wydruki wniosków o przyznanie dodatku i deklaracji o dochodach. Poszczególne składniki dodatku a także warunki jego przyznania są obliczane automatycznie, na podstawie zmiennych określanych przez użytkownika.

 

Funkcjonalność programu:

 • przejrzysta forma prezentacji wypłacanych dodatków,
 • historia wniosków oraz historia wydruków,
 • obsługa dodatków energetycznych z uwzględnieniem decyzji archiwalnych,
 • rozbudowane formy zestawień i raportów,
 • proceduralny sposób wystawania i kontynuowania wniosku, który pozwala na uniknięcie pomyłek,
 • numeratory decyzji,
 • ewidencja lokatorów,
 • generowanie plików eliksir,
 • system archiwizacji danych do tworzenia kopii rezerwowych (dla bezpieczeństwa danych systemu oraz do przeglądania plików z określonego okresu),
 • wycofane dodatki z aktualnego okresu obliczeniowego nie są skreślane z listy, ponieważ służą do ewidencji np. rocznej,
 • program zabezpieczony przed ingerencją osób postronnych za pomocą systemu identyfikatorów oraz haseł. Można również przypisać poszczególnym użytkownikom różne prawa dostępu do opcji i podopcji,
 • bardzo wygodny, okienkowy system komunikacji z użytkownikiem. Może on być obsługiwany przez osoby nie mające przygotowania informatycznego,
 • podpowiedzi do każdej opcji w postaci opisu, wyświetlanego w ostatniej linijce ekranu, dostępny również tzw. klawisz pomocy,
 • bazy danych w standardzie Firebird ,
 • użytkownicy posiadający systemy podatkowe BUK SOFTRES, mogą skorzystać z ewidencji podatników do przeniesienia danych osób korzystających z dodatku mieszkaniowego.

Kontakt

SOFTRES
35-326 Rzeszów
ul. Zaciszna 44
 
tel/fax : (017) 857 35 30
tel/fax : (017) 857 35 40
 
 
numery wewnętrzne telefonów:
zakładka Pomoc
 
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
mail: 
 
 
Numer KRS: 0000083971
NIP: 813-03-35-217

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Rzeszowie

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji samorządowej

Rządowy

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji rządowej

ZGK

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla zakładów       i referatów gospodarki komunalnej

Sprawny urząd

Sprawny Urząd

Panel klienta