Znajdź program

Znajdź program najbardziej spełniający Twoje oczekiwania

Wybierz z listy

Zobacz, co posiadamy w ofercie

Znajdź program - wyszukiwarka

e-Doręczenia

e-Doręczenia to elektroniczna forma przesyłki, równoważna prawnie listowi poleconemu za potwierdzeniem odbioru. Usługa ta umożliwia podmiotom publicznym, obywatelom i firmom wygodne i bezpieczne przesyłanie dokumentów elektronicznych. W ramach e-Doręczeń, wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy i zawody zaufania publicznego będą zobligowani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych i prowadzenia korespondencji za jego pośrednictwem. Usługa ta ma podstawy prawne w rozporządzeniu UE eIDAS i ustawie o doręczeniach elektronicznych UoDE.
Główne cechy e-Doręczeń to:
- Możliwość wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, eliminując potrzebę oczekiwania na tradycyjne przesyłki pocztowe.
- Rejestrowane doręczenia: Gwarantują bezpieczeństwo i pewność, ponieważ przesyłki trafiają zawsze do właściwego adresata, a odbiorca wie, kto i kiedy wysłał dokumenty. Przesłane dokumenty pozostają nienaruszone, a dostępne są prawnie ważne dowody na ich nadawcę i odbiorcę.
- Dostępność dla wszystkich: Usługa jest dostępna dla obywateli, firm i urzędów, jednak, aby z niej korzystać, trzeba założyć adres do doręczeń elektronicznych. Dla osób bez takiego adresu istnieje usługa hybrydowa, gdzie dokument elektroniczny zostaje przesłany tradycyjnie na pocztę.
- Stopniowe wprowadzanie obowiązku: Obowiązek korzystania z e-Doręczeń będzie dotyczył wszystkich podmiotów publicznych oraz firm rejestrowanych w KRS i CEiDG. Wprowadzanie tego obowiązku odbywa się stopniowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Usługa e-Doręczeń ma na celu usprawnienie i zabezpieczenie procesu przesyłki dokumentów elektronicznych, a także poprawę komunikacji między urzędami a obywatelami i firmami.

 

Kontakt

SOFTRES
35-326 Rzeszów
ul. Zaciszna 44
 
tel/fax : (017) 857 35 30
tel/fax : (017) 857 35 40
 
 
numery wewnętrzne telefonów:
zakładka Pomoc
 
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
mail: 
 
 
Numer KRS: 0000083971
NIP: 813-03-35-217

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Rzeszowie

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji samorządowej

Rządowy

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji rządowej

ZGK

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla zakładów       i referatów gospodarki komunalnej

Sprawny urząd

Sprawny Urząd

Panel klienta