Znajdź program

Znajdź program najbardziej spełniający Twoje oczekiwania

Wybierz z listy

Zobacz, co posiadamy w ofercie

Znajdź program - wyszukiwarka

E- należności

"System E- Należności" (ePL) to internetowy serwis pakietu "Sprawny Urząd" umożliwiający petentom przeglądanie stanu rozliczeń z urzędem i dokonywanie za jego pośrednictwem wpłat na poszczególne zobowiązania. Za pomocą tego portalu interesant może zapoznać się z danymi będącymi podstawą naliczenia należności. Dane pobierane są bezpośrednio z modułów pakietu "Sprawny Urząd", co zapewnia ich aktualność oraz ogranicza nakład pracy związany z ich udostępnianiem. W przypadku decyzji podatkowych (podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości,  podatek od środków transportu, opłata za gospodarowanie odpadami) można pobrać ich kopie w postaci pliku PDF oraz przeglądać historię zobowiązań z lat ubiegłych. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonywania wpłat na poczet wyżej wymienionych opłat. Wystarczy zaznaczyć raty, za które chcemy zapłacić i wybrać odpowiedni bank z listy. Logowanie do serwisu jest możliwe w dwojaki sposób, tj. za pomocą loginu i hasła bądź za pomocą  platformy ePUAP, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo dostępu do danych i zapewnia identyfikację osób logujących się do serwisu. Profil Zaufany można założyć tradycyjnie - udając się do punktu potwierdzenia tożsamości, bądź za pośrednictwem bankowości internetowej - logując się na swoje konto w banku i wypełniając krótki formularz.

 

 

Funkcjonalność systemu:

  • obsługa kont petentów z możliwością ustalenia metody uwierzytelniania w oparciu o login i hasło lub platformę ePUAP,
  • podgląd stanu rozliczeń z tytułu zobowiązań wobec urzędu obejmujący moduły podatków i opłat z uwzględnieniem wysokości rat, terminów płatności, a w przypadku zaległości z obliczoną wysokością należnych odsetek na dany dzień,
  • możliwość dokonania zapłaty bezpośrednio z serwisu za pośrednictwem systemu płatności Krajowej Izby Rozliczeniowej PayByNet (płatności dokonywane są bezpośrednio na rachunek urzędu). Obsługa płatności masowych na rachunki wirtualne (indywidualne numery kont dla wpłaty danej należności),
  • możliwość podglądu danych będących podstawą naliczenia podatku lub opłaty. Podgląd dokumentów na podstawie których została ustalona wysokość danej opłaty - decyzja, faktura itp.,
  • ścisła integracja z innymi modułami wchodzącymi w skład pakietu "Sprawny Urząd"- Księgowość Podatkowa, wymiary Podatków i Opłat, system Finansowo- Księgowy,
  • zarządzanie i administrowanie kontami użytkowników, wbudowany panel administratora dostępny po zalogowaniu się za pomocą loginu oraz hasła.

Kontakt

SOFTRES
35-326 Rzeszów
ul. Zaciszna 44
 
tel/fax : (017) 857 35 30
tel/fax : (017) 857 35 40
 
 
numery wewnętrzne telefonów:
zakładka Pomoc
 
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
mail: 
 
 
Numer KRS: 0000083971
NIP: 813-03-35-217

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Rzeszowie

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji samorządowej

Rządowy

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji rządowej

ZGK

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla zakładów       i referatów gospodarki komunalnej

Sprawny urząd

Sprawny Urząd

Panel klienta