Znajdź program

Znajdź program najbardziej spełniający Twoje oczekiwania

Wybierz z listy

Zobacz, co posiadamy w ofercie

Znajdź program - wyszukiwarka

Ewidencja gospodarki odpadami

"System Ewidencji i Rozliczania Opłat za Wywóz Śmieci" (SUODP) wspomaga realizację zadań urzędu wynikających z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom pozwala na kompleksową obsługę zagadnień związanych z ewidencją, naliczaniem oraz pobieraniem opłat za odbiór odpadów komunalnych. System składa się z części naliczająco- ewidencyjnej oraz z modułu rozliczającego należności.

 

 

Funkcjonalność części naliczająco- ewidencyjnej:

 • ewidencja kartotek z uwzględnieniem ich danych (adres posesji, ilość osób zamieszkujących daną posesję, zużycie wody, powierzchnia mieszkalna itp.), szczegółowa ewidencja danych właścicieli ( w tym także obsługa współwłasności),
 • dowolny podział opłaty śmieciowej na raty (miesięczne, dwumiesięczne, kwartalne itp.),
 • możliwość wprowadzenia zmian sposobu naliczania opłaty w ciągu roku (naliczania opłaty za dowolne okres zamieszkiwania),
 • możliwość wydruku deklaracji na opłatę śmieciową według własnego wzoru,
 • ewidencja podmiotów uprawnionych do wywozu,
 • monitoring wywozu śmieci (znakowanie pojemników lub worków kodami kreskowymi),
 • ewidencja szamb bezodpływowych i ich wywozów,
 • rozbudowany system raportów i zestawień za dowolne okresy,
 • możliwość importu danych z zewnętrznych plików o określonym standardzie,
 • wydruk etykiet z kodami kreskowymi do znakowania worków lub pojemników na śmieci.

Funkcjonalność części rozliczającej:

 • ewidencja kart kontowych zgodna z ustawą o rachunkowości oraz ordynacją podatkową z uwzględnieniem podziału na sołectwa lub obręby,
 • zapisy wszystkich operacji księgowych na odpowiednich kontach podatników dokonywane są w systemie dwustronnym z uwzględnieniem księgowań na kontach przeciwstawnych i opowiednich stronach WN, MA,
 • zapis księgowań na odpowiednich paragrafach budżetowych,
 • wizualizacja danych na kontach w układzie budźetowym,
 • informacja o aktualnym stanie zadłużenia na koncie oraz o wysokości należnych odsetek na dany dzień,
 • zapisy księgowe grupowane są w obrębie odpowiedniego typu księgowania (np. rejestr wymiarowy, raport kasowy, wyciąg bankowy, itp.). Wszystkie te grupy mają możliwość zbiorczego zaksięgowania i zablokowania, 
 • możliwość wprowadzania rozłożenia należności na raty i przesuniecia terminów płatności,
 • księgowanie wpłat z uwzględnieniem automatycznego księgowania na najstarsze należności i automatyczne dzielenie kwot wpłaty na należność główną, odsetki, koszty egzekucji,
 • możliwość wydruków upomnień i tytułow wykonawczych oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • wydruk sprawozdań RB- 27 oraz RB- N na podstawie zapisów dokonanych na poszczególnych kontach,
 • wielopłaszczyznowa analiza wprowadzanych danych i możliwość ich raportowania w postaci wydruków,
 • automatyczne księgowanie wpłat na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego przy uruchomieniu indywidualnych rachunków bankowych w systemie wymiarowym,
 • współpraca z czytnikiem kodów kreskowych w zakresie identyfikacji podatnika i automatycznego wprowadzania dowodów wpłat sygnowanych kodami kreskowymi,
 • ścisła integracja z innymi modułami wchodzącymi w skład pakietu : "Sprawny Urząd" (Księgowość Podatkowa, E- Należności):

Cały moduł podatków i opłat jest przygotowany do współpracy z systemami zewnętrznymi. Przedstawione to zostało na poniższym grafie:

Kontakt

SOFTRES
35-326 Rzeszów
ul. Zaciszna 44
 
tel/fax : (017) 857 35 30
tel/fax : (017) 857 35 40
 
 
numery wewnętrzne telefonów:
zakładka Pomoc
 
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
mail: 
 
 
Numer KRS: 0000083971
NIP: 813-03-35-217

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Rzeszowie

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji samorządowej

Rządowy

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji rządowej

ZGK

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla zakładów       i referatów gospodarki komunalnej

Sprawny urząd

Sprawny Urząd

Panel klienta