Znajdź program

Znajdź program najbardziej spełniający Twoje oczekiwania

Wybierz z listy

Zobacz, co posiadamy w ofercie

Znajdź program - wyszukiwarka

Ewidencja mienia komunalnego

„Ewidencja mienia komunalnego” (EMK) jest programem wspomagającym urząd w zakresie zadań dotyczących ewidencjonowania mienia komunalnego wynikających z Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Aplikacja ta wspomaga prowadzenie rejestru działek gminnych z uwzględnieniem ich zabudowy oraz sposobu zagospodarowania. Przejrzysty interfejs ułatwia obsługę, a rozbudowany system raportowania i filtrowania danych pozwala na sprawny nadzór nad posiadanym mieniem.

 

 

Funkcjonalność systemu:

  • prowadzenie rejestru działek będących we władaniu gminy, rozbudowane możliwości wyszukiwania i selekcji gruntów według dowolnego kryterium,
  • prowadzenie rejestru dzierżawców, użytkowników wieczystych z szybkim ich wyszukiwaniem i kontrolą terminowości naliczania opłat w powiązaniu z rejestrem działek,
  • historia działki od momentu wprowadzenia do ewidencji (informacje dotyczące sposobu nabycia, podziału, zbycia, zabudowy, dzierżawców, toczących się postępowań itp.),
  • prowadzenie ewidencji budynków i lokali (zabudowa działek)
  • wydruki umów dzierżawnych, pism, korespondencja z dzierżawcami itp.,
  • naliczanie opłat z tytułu dzierżawy oraz wieczystego użytkowania gruntów i/lub nieruchomości, według odpowiednich algorytmów,
  • wystawianie faktur VAT i rachunków za czynsze dzierżawne wraz z dodatkowymi opłatami (media itp.),
  • rozbudowany system raportów i zestawień.

Kontakt

SOFTRES
35-326 Rzeszów
ul. Zaciszna 44
 
tel/fax : (017) 857 35 30
tel/fax : (017) 857 35 40
 
 
numery wewnętrzne telefonów:
zakładka Pomoc
 
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
mail: 
 
 
Numer KRS: 0000083971
NIP: 813-03-35-217

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Rzeszowie

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji samorządowej

Rządowy

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji rządowej

ZGK

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla zakładów       i referatów gospodarki komunalnej

Sprawny urząd

Sprawny Urząd

Panel klienta