Znajdź program

Znajdź program najbardziej spełniający Twoje oczekiwania

Wybierz z listy

Zobacz, co posiadamy w ofercie

Znajdź program - wyszukiwarka

Ewidencja środków trwałych

Program "Ewidencja Środków Trwałych i Przedmiotów w Użytkowaniu" (EST) przeznaczony jest w głównej mierze dla instytucji budżetowych dysponujących majątkiem i prowadzących pełną analizę jego składników. Aplikacja pozwala na szczegółową rejestrację, ewidencjonowanie posiadanego majątku w postaci: środków trwałych , wartości niematerialno– prawnych oraz przedmiotów w użytkowaniu (małowartościowe składniki majątku). Dzięki przejrzystemu menu można sprawnie wprowadzać nowe informacje, a rozbudowany panel filtru pozwala na szybkie wybranie danych z interesującego zakresu.

 

 

 

Funkcjonalność systemu:

 • przyjęcie środka trwałego do ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: numer inwentarzowy, symbol, nazwa środka. Do każdej kartoteki jest przypisywana jest faktyczna lokalizacja oraz odpowiednia klasyfikacja środka trwałego z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje. Ponadto wprowadzane są dane dotyczące stopy amortyzacji, wartości umorzenia, data i numer dowodu przyjęcia, rok produkcji lub oddania do eksploatacji, nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej, uwagi itp.
 • ewidencjonuje wszystkie zdarzenia związane ze środkami trwałymi i tworzy dla nich odpowiednie wydruki. Odbywa się to w oparciu o stosowne zapisy księgowe tj.: bilans otwarcia, odbiór techniczny, amortyzację miesięczną , modernizację, zmianę miejsca użytkowania, likwidację częściową lub całkowitą, co pozwala na śledzenie wszystkich operacji od zakupu środka trwałego aż do jego likwidacji,
 • OT - przyjęcie do ewidencji
  BO - bilans otwarcia
  AM – amortyzacja miesięczna
  LC – likwidacja częściowa
  LT – Likwidacja trwała
  MS – modernizacja
  PR – przeszacowanie
  ZM – zmiana miejsca użytkowania
 • automatyczne naliczanie na cały rok kwot amortyzacji miesięcznych w układzie liniowym,
 • aplikacja oferuje różne sposoby amortyzacji środków trwałych: liniową, degresywną, na określoną ilość rat, ręczną oraz zamortyzowanie środka trwałego jedną ratą, zaraz po jego wprowadzeniu na stan,
 • aktualizacja danych z automatycznym uwzględnianiem wpływu tych zmian na naliczanie amortyzacji i umorzenia,
 • przecena (modernizacja lub likwidacja częściowa) środka trwałego, (zmiana wartości inwentarzowej i umorzenia) z aktualizacją zmian naliczeń amortyzacji i umorzenia,
 • przeszacowanie wartości środków trwałych w wybranej grupie z możliwością przeszacowań przy różnych współczynnikach kolejnych przedziałów lat (w ciągu roku lub na początku roku),
 • likwidacja środka z przeniesieniem do kartoteki środków zlikwidowanych,
 • zakończenie roku i naliczenie bilansu otwarcia na rok następny,
 • automatyczne naniesienie na kartoteki dokumentów amortyzacji na cały rok ewidencyjny – wykonywane podczas operacji zamknięcia roku,
 • możliwość prowadzenia ewidencji przedmiotów w użytkowaniu w sposób ilościowy lub ilościowo – wartościowy, dodatkowym atutem obsługi kartoteki przedmiotów w użytkowaniu jest mechanizm cech, który pozwala na powielanie już istniejących rekordów, co znacznie przyśpiesza wprowadzanie danych
 • uzyskiwanie na bieżąco dowolnej informacji o wybranym środku trwałym lub o grupie środków - wyświetlanie lub wydruk zestawień dla wybranych grup, działów lub obiektów np.: wykaz środków przyjętych, przekazanych pomiędzy działami lub skreślonych w danym okresie z ewidencji, zestawienie umorzeń i amortyzacji środków w danym okresie, itp.
 • wydruki: karty środka trwałego, rejestru analitycznego, listy środków zlikwidowanych lub przyjętych do ewidencji w danym roku, arkusz spisu z natury, oświadczenia o odpowiedzialności materialnej,
 • wydruk zestawienia rocznego dla wszystkich grup (wartości inwentarzowe, amortyzacja i umorzenia , zwiększenia, zmniejszenia itp)
 • zapis aktualnego stanu ewidencji do archiwum,
 • ​współpraca z innymi modułami wchodzącymi w skład ZSI "Sprawny Urząd":

Kontakt

SOFTRES
35-326 Rzeszów
ul. Zaciszna 44
 
tel/fax : (017) 857 35 30
tel/fax : (017) 857 35 40
 
 
numery wewnętrzne telefonów:
zakładka Pomoc
 
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
mail: 
 
 
Numer KRS: 0000083971
NIP: 813-03-35-217

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Rzeszowie

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji samorządowej

Rządowy

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji rządowej

ZGK

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla zakładów       i referatów gospodarki komunalnej

Sprawny urząd

Sprawny Urząd

Panel klienta