Znajdź program

Znajdź program najbardziej spełniający Twoje oczekiwania

Wybierz z listy

Zobacz, co posiadamy w ofercie

Znajdź program - wyszukiwarka

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych to zaawansowane narzędzie przeznaczone do zarządzania informacjami dotyczącymi zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach. Program został stworzony w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Główne Funkcje Programu:

  1. Zarządzanie Adresami Posesji: Program umożliwia pobieranie danych adresów posesji ze śmieci. Jeśli na posesji istnieją zbiorniki, informacje o nich są automatycznie zaczytywane do systemu.

  2. Ewidencja Zbiorników: Możliwość definiowania rodzajów zbiorników i przypisywania im informacji, takich jak: pojemność, typ, lokalizacja, oraz daty umów na opróżnianie.

  3. Kontrole i Wywozy: Dla każdego zbiornika zarejestrowanego w systemie, można przypisywać wywozy (wraz z datą wywozu oraz ilością wywiezionego odpadu) i kontrole (w oknie kontroli można zapisać datę kontroli, Ustalenia oraz uwagi, zapisujemy również osoby przeprowadzające kontrolę i dane kontrolowanego zbiornika, właściciela oraz dane posesji na której się znajduje ). Historia tych działań jest zapisywana w systemie.

  4. Filtrowanie Posesji: Program umożliwia filtrowanie posesji na podstawie: gminy i obrębu opłat, danych kontrahenta – właściciela zbiornika, rodzaju zbiornika, posiadanej umowy, firmy wywożącej śmieci, daty zawarcia umowy, obecności wywozów, i kontroli.

  5. Wydruki: Możliwość generowania wydruków rejestru zbiorników według posesji bądź rodzaju zbiornika dla wyfiltrowanych posesji, co ułatwia prowadzenie raportów i ewidencji.

  6. Rejestr Kontroli: Rejestracja przeprowadzonych kontroli zbiorników wraz z historią przeprowadzonych czynności.

  7. Rejestr Zbiorników: Pełny rejestr zbiorników zawierający informacje o ich właścicielach, lokalizacji, rodzaju, pojemności i innych szczegółach.

  8. Zewnętrzne Pliki: Możliwość zaczytywania zewnętrznych plików do danej posesji, umożliwiając przechowywanie skanów i innych dokumentów związanych z posesją i zbiornikami znajdującymi się na jej terenie.

  9. Obszar Aglomeracji: Określanie, czy dana posesja znajduje się w obszarze aglomeracji, co jest istotne dla sprawozdań i analiz.

  10. Przypisywanie Zużycia Wody: Wprowadzanie podstawowych danych ewidencyjnych, takich jak okres i ilość zużytej wody, co umożliwia monitorowanie zużycia na posesji.

Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych to kompleksowe narzędzie, które wspomaga gminy w prowadzeniu dokładnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na swoim obszarze. Program zapewnia skuteczną administrację, ułatwia monitorowanie i raportowanie, oraz pozwala na pełną kontrolę nad stanem infrastruktury związanym z oczyszczaniem ścieków na posesjach.

 

Kontakt

SOFTRES
35-326 Rzeszów
ul. Zaciszna 44
 
tel/fax : (017) 857 35 30
tel/fax : (017) 857 35 40
 
 
numery wewnętrzne telefonów:
zakładka Pomoc
 
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
mail: 
 
 
Numer KRS: 0000083971
NIP: 813-03-35-217

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Rzeszowie

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji samorządowej

Rządowy

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji rządowej

ZGK

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla zakładów       i referatów gospodarki komunalnej

Sprawny urząd

Sprawny Urząd

Panel klienta