Znajdź program

Znajdź program najbardziej spełniający Twoje oczekiwania

Wybierz z listy

Zobacz, co posiadamy w ofercie

Znajdź program - wyszukiwarka

Kasa zapomogowo- pożyczkowa

Program "Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa" (KZP) pozwala prowadzić ewidencję członków KZP oraz historii ich członkostwa. Szczegółowy wgląd do ewidencji wkładów, zadłużeń, spłat i składek pozwala na kompleksową analizę pojedynczej osoby oraz spojrzenie globalnie na całą Kasę. Program KZP współpracuje z Systemem Płacowym oraz z Systemem Finansowo- Księgowym, a jednocześnie może być użytkowany jako oddzielna aplikacja.

 

Funkcjonalność systemu:

  • obsługa dowolnej ilości KZP z podziałem na dowolną ilość jednostek, placówek oraz zakładów pracy wraz z funduszem podstawowym, rezerwowym i zapomogowym,
  • dostosowanie działania programu do obowiązującego regulaminu KZP, prowadzenie oraz obsługę członków KZP w zakresie danych personalnych,
  • pełna i szczegółowa ewidencja wpłat, składek, zadłużeń wraz ze wszystkimi operacjami związanymi z obsługą karty osoby należącej do KZP wraz z danymi historycznymi,
  • wprowadzenie kwoty pożyczki i automatyczny podział jej w dowolny sposób na określoną ilość rat,
  • nanoszenie zawieszenia spłaty pożyczki oraz składek na poczet wkładów,
  • wprowadzenie pożyczki uzupełniającej,
  • prezentacja i wydruk zestawień sald pożyczek wraz z podsumowaniem całości,
  • wydruk listy potrąceń na poczet zadłużenia, saldo pożyczki, saldo wkładu oraz kwotę składki,
  • tworzenie raportów i zestawień dla użytkowników oraz członków KZP,
  • tworzenie przelewów elektronicznych.

Kontakt

SOFTRES
35-326 Rzeszów
ul. Zaciszna 44
 
tel/fax : (017) 857 35 30
tel/fax : (017) 857 35 40
 
 
numery wewnętrzne telefonów:
zakładka Pomoc
 
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
mail: 
 
 
Numer KRS: 0000083971
NIP: 813-03-35-217

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Rzeszowie

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji samorządowej

Rządowy

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji rządowej

ZGK

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla zakładów       i referatów gospodarki komunalnej

Sprawny urząd

Sprawny Urząd

Panel klienta