Znajdź program

Znajdź program najbardziej spełniający Twoje oczekiwania

Wybierz z listy

Zobacz, co posiadamy w ofercie

Znajdź program - wyszukiwarka

Planowanie i analiza budżetowa

Zintegrowany System Planowania Budżetu

Program Zintegrowany System Planowania Budżetu jest środowiskiem umożliwiającym kompleksowe projektowanie i zarządzanie budżetem oraz związaną z nim dokumentacją dla danej jednostki samorządowej w danym roku rozliczeniowym.  Aplikacja umożliwia między innymi:

- Pracę programu w różnych trybach: projektowania i zmiany budżetu.

- Projektowanie i zarządzanie planem budżetowym,

- Obsługa dokumentów planistycznych, uchwał i zarządzeń,

- Obsługa dokumentów finansowych, w tym umów i zleceń związanych z realizacją zadań planu budżetowego,

- Bezpośrednią komunikację z systemem finansowo-księgowym,

- Przesyłanie (z jednostek podrzędnych), a także odbieranie i weryfikację (przez jednostkę nadrzędną) wniosków,

- Generowanie raportów w wybranych formatach z możliwością dowolnego ich filtrowania i personalizacji, a także sposobem podsumowań danych,

- Integracja z innymi modułami wchodzącymi w skład pakietu "Sprawny Urząd",

- Zarządzanie profilami użytkowników mających dostęp do programu w konkretnych jednostkach organizacyjnych przez organ nadrzędny.

- Nadawanie przez organ nadrzędny uprawnień każdemu z użytowników dla konkretnych działań,

- Import/eksport sprawozdań w standardzie systemu Bestia.

Kontakt

SOFTRES
35-326 Rzeszów
ul. Zaciszna 44
 
tel/fax : (017) 857 35 30
tel/fax : (017) 857 35 40
 
 
numery wewnętrzne telefonów:
zakładka Pomoc
 
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
mail: 
 
 
Numer KRS: 0000083971
NIP: 813-03-35-217

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Rzeszowie

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji samorządowej

Rządowy

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji rządowej

ZGK

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla zakładów       i referatów gospodarki komunalnej

Sprawny urząd

Sprawny Urząd

Panel klienta