Znajdź program

Znajdź program najbardziej spełniający Twoje oczekiwania

Wybierz z listy

Zobacz, co posiadamy w ofercie

Znajdź program - wyszukiwarka

Podpis elektroniczny

Technologia PKI (Public Key Infrastructure - infrastruktura klucza publicznego), kojarzona zwykle z podpisem elektronicznym, w dzisiejszym świecie Internetu zaczyna odgrywać coraz poważniejszą rolę:

 • wzmacnia zaufanie do przesyłanych drogą elektroniczną dokumentów,
 • umożliwia dokonywanie czynności prawnych w Internecie,
 • usprawnia działalność organizacji,
 • przyśpiesza realizację zadań i obiegu informacji,
 • umożliwia oszczędność czasu i pieniędzy.

Biuro Usług Komputerowych „SOFTRES” Sp. z o.o. jest autoryzowanym partnerem handlowym Unizeto Technologies S.A. (czołowej na rynku usług certyfikacyjnych firmy, największego Domu Oprogramowania PKI w Polsce) i ma prawo prowadzić w jej imieniu działania w zakresie wykonywania prac instalacyjnych i wdrożeniowych oraz prowadzić szkolenia dotyczące produktów PKI. Oferujemy również produkty tej firmy, związane z podpisem elektronicznym. Ponadto implementujemy w naszych aplikacjach sprawdzone i niezawodne rozwiązania firmy Unizeto integrując w ten sposób mechanizmy podpisu elektronicznego – umożliwia to wygodne i szybkie ich wykorzystanie.

Infrastruktura klucza publicznego (PKI) jest systemem, który składa się z infrastruktury sprzętowej, programowej, baz danych, sieci, procedur bezpieczeństwa oraz obowiązków prawnych tak ze sobą powiązanych, aby wspomagały proces zarządzania kluczami publicznymi oraz proces budowania innych usług (takich jak uwierzytelnienie, szyfrowanie, integralność, niezaprzeczalność lub zarządzanie przywilejami) na bazie kryptografii klucza publicznego. Spośród wielu zastosowań, PKI umożliwia podmiotom wzajemną identyfikację w trakcie realizacji transakcji prowadzonych za pośrednictwem sieci komputerowych, takich jak np. Internet, jak również wzajemne weryfikowanie uprawnień w zakresie deklarowanych i podejmowanych działań. Podstawowe usługi PKI tworzą fundament, na którym można dopiero budować inne usługi.

 

Infrastruktura klucza publicznego (PKI) jest rozwiązaniem dla tych wszystkich, którzy chcą stworzyć system o najwyższym poziomie bezpieczeństwa w swoich firmach lub instytucjach. W jej skład wchodzi oprogramowanie, sprzęt oraz zaawansowane usługi i procedury postępowania.

PKI SOFTWARE HOUSE

Posiadamy bogatą ofertę z zakresu oprogramowania PKI służącego do budowy kompletnych rozwiązań infrastruktury klucza publicznego, aplikacji "klienckich" umożliwiających korzystanie z usług PKI.

Szeroki wachlarz wytworzonego przez Unizeto Technologies oprogramowania rodziny proCertum służy zarówno do budowy kompletnych rozwiązań infrastruktury klucza publicznego, jak i systemów wykorzystujących podpis elektroniczny w innych aplikacjach. Doświadczenia z różnych obszarów IT pozwalają na dostarczanie rozwiązań wykorzystujących PKI, obejmujących swym zakresem nie tylko dokument elektroniczny, ale także fizyczne bezpieczeństwo zasobów. Integracja systemów informatycznych oraz tworzenie rozwiązań dedykowanych wymaga stosowania aplikacji spełniających bardzo specyficzne wymagania.

Wszystkie powyższe rozwiązania znajdują zastosowanie w oprogramowaniu naszej firmy – Elektronicznym Obiegu Dokumentów, systemach podatkowych czy też ewidencji podmiotów gospodarczych i umożliwiają wprowadzenie nowej jakości oraz nieosiągalnej do tej pory możliwości wiarygodnego przekazywania dokumentów droga elektroniczną.

ZASTOSOWANIE

Dla administracji publicznej:

 • elektroniczne podpisywanie dokumentów z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych (podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu),
 • znakowanie czasem dokumentów elektronicznych,
 • wymiana dokumentów elektronicznych z klientami i podległymi jednostkami w oparciu o usługę kuriera elektronicznego (odpowiednik poczty poleconej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru),
 • usługa "notariatu elektronicznego" (poświadczenia istnienia lub posiadania dokumentu, poświadczenia poprawności podpisu elektronicznego oraz poświadczenia ważności certyfikatu),
 • wewnętrzne systemy obiegu dokumentów elektronicznych wspierane przez proCertum PKI System.

Dla klientów biznesowych:

 • wymiana dokumentów z partnerami biznesowymi drogą elektroniczną dzięki wykorzystaniu elementów proCertum PKI System,
 • elektroniczne podpisywanie dokumentów w obrocie prawnym i handlowym z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych (podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu),
 • znakowanie czasem dokumentów elektronicznych przesyłanych do urzędów, banków, biur maklerskich, instytucji, klientów i kontrahentów, (podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu),
 • podpisywanie ofert z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych na aukcjach i przetargach internetowych (np. e-przetarg.pl, MarketPlanet),
 • zawieranie umów przez Internet (np. ubezpieczenia),
 • prowadzenie bezpiecznych transakcji elektronicznych przez Internet,
 • szyfrowanie poczty e-mail oraz poufnych danych (certyfikat niekwalifikowany),
 • wymiana dokumentów elektronicznych z partnerami biznesowymi w oparciu o usługę kuriera elektronicznego (odpowiednik poczty poleconej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru),
 • usługa "notariatu elektronicznego" (poświadczenia istnienia lub posiadania dokumentu, poświadczenia poprawności podpisu elektronicznego oraz poświadczenia ważności certyfikatu),
 • przechowywanie ważnych dokumentów elektronicznych i plików w bezpiecznym skarbcu elektronicznym,
 • wewnętrzne systemy obiegu dokumentów elektronicznych wspierane przez proCertum PKI System,
 • kontrola dostępu do pomieszczeń oraz rejestracja czasu pracy za pomocą kart mikroprocesorowych,
 • jednokrotne logowanie do różnych zasobów informatycznych dzięki wykorzystaniu „single sign on”.

Dla klientów indywidualnych:

 • elektroniczne podpisywanie oświadczeń woli oraz dokumentów w obrocie prawnym z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych (podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu),
 • znakowanie czasem dokumentów elektronicznych przesyłanych do urzędów, banków, biur maklerskich, instytucji, firm oraz osób prywatnych, (podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu),
 • wymiana dokumentów drogą elektroniczną z urzędami, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi itp. w oparciu o usługę kuriera elektronicznego (odpowiednik poczty poleconej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru),
 • zawieranie umów przez Internet (np. ubezpieczenia),
 • prowadzenie bezpiecznych transakcji elektronicznych przez Internet,
 • szyfrowanie poczty e-mail oraz poufnych danych (certyfikat niekwalifikowany),
 • przechowywanie ważnych dokumentów elektronicznych i plików w bezpiecznym skarbcu elektronicznym.

Kontakt

SOFTRES
35-326 Rzeszów
ul. Zaciszna 44
 
tel/fax : (017) 857 35 30
tel/fax : (017) 857 35 40
 
 
numery wewnętrzne telefonów:
zakładka Pomoc
 
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
mail: 
 
 
Numer KRS: 0000083971
NIP: 813-03-35-217

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Rzeszowie

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji samorządowej

Rządowy

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji rządowej

ZGK

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla zakładów       i referatów gospodarki komunalnej

Sprawny urząd

Sprawny Urząd

Panel klienta