Znajdź program

Znajdź program najbardziej spełniający Twoje oczekiwania

Wybierz z listy

Zobacz, co posiadamy w ofercie

Znajdź program - wyszukiwarka

Niepodatkowe wpływy budżetowe

"Niepodatkowe wpływy budżetowe" (OPL) jest to modułowe oprogramowanie wspomagające jednostkę samorządu terytorialnego w realizacji zadań związanych z ewidencją oraz windykacją pozostałych dochodów, takich jak opłaty z tutułu: dzierżawy, wieczystego użytkownika, czynszu, zajecia pasa drogowego, opłaty klimatycznej, targowej, adiencenckiej. System przeznaczony jest również do rejestracji i obsługi umów cywilnoprawnych: najem i sprzedaż lokali, obsługa płatności ratalnych itp.

Funkcjonalność systemu:

 • ewidencja kartotek opłat i powiązanych kont księgowych,
 • szczegółowa ewidencja składników wpływających na wysokość naliczanych opłat: powierzchnia lokalu, powierzchnia działki, elementy składowe czynszu, wartości dzierżawy, najmu, itp.
 • kontekstowy tryb pracy- kartoteki opłat są pogrupowane rodzajowo, każdy z kontekstów posiada możliwość parametryzacji indywidualnej,
 • możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu ratalnego przypisów należności z określeniem terminu ich płatności,
 • selekcja kartotek wg dowolnego kryterium: adres, nazwa, nazwisko, obręb, lokal,
 • raportowanie sprzedaży wg rodzaju, zaliczenia VAT i okresu sprawozdawczego,
 • prowadzenie windykacji we wpółpracy z Systemem Finansowo- Księgowym,
 • ewidencjonowanie zapisów księgowych na kontach indywidualnych, wynikających z naliczonych opłat,
 • prowadzenie ewidencji księgowej w ujęciu wielopłaszczyznowym: zapis dwustronny WN- MA z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, jaka odpowiada poszczególnym elementom opłaty,
 • windykacja należności poprzez generowanie dokumentów typu: upomnienie, wezwanie do zapłaty, tytuł wykonawczy,
 • możliwość sporządzania sprawozdań okresowych typo RB- 27S i RB- N,
 • współpraca z Systemem Obsługi Kasy poprzez bezpośredni wgląd w stan kont analitycznych i zwrotne zaksięgowanie wpłat z raportu kasowego.

Kontakt

SOFTRES
35-326 Rzeszów
ul. Zaciszna 44
 
tel/fax : (017) 857 35 30
tel/fax : (017) 857 35 40
 
 
numery wewnętrzne telefonów:
zakładka Pomoc
 
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
mail: 
 
 
Numer KRS: 0000083971
NIP: 813-03-35-217

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Rzeszowie

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji samorządowej

Rządowy

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji rządowej

ZGK

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla zakładów       i referatów gospodarki komunalnej

Sprawny urząd

Sprawny Urząd

Panel klienta