Znajdź program

Znajdź program najbardziej spełniający Twoje oczekiwania

Wybierz z listy

Zobacz, co posiadamy w ofercie

Znajdź program - wyszukiwarka

Rejestracja czasu pracy

Rozliczanie czasu pracy to część funkcjonalności oprogramowania kadrowego, która dostępna jest również jako oddzielna aplikacja (bez modułów: umowy, wynagrodzenia, badania lekarskie, wysługa lat, ryczałty samochodowe, szkolenia, kary, szablony dokumentów i aktówka).

Główne zalety oprogramowania RCP to:

 • grupowe lub indywidualne ustalanie harmonogramów czasu pracy,
 • kontrolę czasu pracy (spóźnienia, wyjścia prywatne i służbowe, godziny nadliczbowe),
 • dyscyplinowanie pracowników,
 • rozliczanie i planowanie urlopów,
 • bogaty zestaw raportów,
 • szybki dostęp do informacji z aplikacji


Rys. 1. Schemat blokowy systemu rozliczania czasu pracy


Rys. 2. Zakładka Rejestratory czasu pracy z panelem przycisków do ich obsługi

System RCP współpracuje z dowolną liczbą rejestratorów i nie wymaga ciągłej pracy komputera, bowiem zdarzenia przechowywane są w podręcznej pamięci urządzenia. Dodatkowo gdy odległość rejestratorów od komputera jest znaczna montuje się tzw. czytnik personalizacyjny, którego jedynym zadaniem jest odczytanie numeru karty do rejestracji czasu pracy. Urządzenia współpracują z kartami zbliżeniowymi wykonanymi w technologii MIFARE lub UNIQUE. Rejestrowane są cztery rodzaje zdarzeń:

 • wejście zwykłe
 • wyjście zwykłe
 • wejście służbowe
 • wyjście służbowe

Na podstawie pobieranych zdarzeń program automatycznie interpretuje obecność pracowników, przejrzyście prezentując wynik w postaci graficznej.

 

 •  Pomyślny wynik weryfikacji
 •  Weryfikacja przeniesiona wyżej (występuje przy ciągłości czasu pracy i najczęściej dotyczy godzin nadliczbowych)
 •  Nie można przeprowadzić weryfikacji (najczęściej występuje na skutek błędnej sekwencji zdarzeń)
 •  Niekorzystny rezultat weryfikacji (wynika z: spóźnienia do pracy lub wyjść prywatnych bez zgody przełożonego)
  •  Błędna sekwencja zdarzeń
  •  Nieobecność nieusprawiedliwiona, wynikająca z braku zarejestrowania zdarzeń
  •  Spóźnienie do pracy (większe niż dopuszczone w parametrach konfiguracyjnych rejestratorów)
  •  Wyjście prywatne
  •  Wyjście służbowe pełne
  •  Wyjście służbowe bez powrotu do pracy

Aplikacja oferuje wiele innych funkcji, m.in.:

 • możliwość ręcznego dopisania zdarzeń w przypadku gdy pracownik zapomni karty magnetycznej (dostępne również zbiorcze dodawanie i usuwanie zdarzeń)
 • zastosowanie tzw. filtra wygładzającego, który koryguje zdarzenia eliminujące błędne zapisy w rejestratorze przez wybór ostatnio zapisanego zdarzenia w czasie 1 minuty (np. pracownik wychodzi służbowo i zapomina wcisnąć odpowiedni przycisk na urządzeniu w celu rejestracji tego typu zdarzenia)
 • definiowanie maksymalnego dopuszczalnego spóźnienia, które nie powoduje konsekwencji przy rozliczaniu czasu pracy (zakres tego parametru: od 0 do 5 minut)
 • istnienie osób uprzywilejowanych, które nie posiadają karty lub stosują metodę „jednego odbicia” (rozwiązanie dedykowane dla osób z nielimitowanym czasem pracy lub kierowcy, który odwozi szefa i nie ma sensu, aby powracał zarejestrować zdarzenie wyjścia)
 • automatyczne pobieranie zdarzeń co określony przedział czasowy.


Rys. 3. Działanie „filtra wygładzającego"

 

Pliki do pobrania

Kontakt

SOFTRES
35-326 Rzeszów
ul. Zaciszna 44
 
tel/fax : (017) 857 35 30
tel/fax : (017) 857 35 40
 
 
numery wewnętrzne telefonów:
zakładka Pomoc
 
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
mail: 
 
 
Numer KRS: 0000083971
NIP: 813-03-35-217

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Rzeszowie

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji samorządowej

Rządowy

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji rządowej

ZGK

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla zakładów       i referatów gospodarki komunalnej

Sprawny urząd

Sprawny Urząd

Panel klienta