Znajdź program

Znajdź program najbardziej spełniający Twoje oczekiwania

Wybierz z listy

Zobacz, co posiadamy w ofercie

Znajdź program - wyszukiwarka

System kadrowy

Program "Kadry" (KD) to aplikacja przeznaczona do gromadzenia dokumentacji osobowej pracowników. pozwala na definiowanie wielu płatnikow składek, a w ich obrębie wielu miejsc pracy z dowolną strukturą organizacyjną i dowolną ilością kalendarzy. Jedną z wielu opcji jest elektroniczna aktówka, w której umieszczone sa wszystkie dokumenty dotyczące pracownika.  W ten sposób mamy dostępne danre dotyczące wybranej osoby bez sięgania do tradycyjnej szafy z aktami. Przejrzystość interfejsu oraz intuicyjna praca z programem czynią tę aplikację prostą w obsłudze. Szeroka gama wydruków i zestawień w pełni wspiera pracę kadrowca.

 

Funkcjonalność systemu:

 • ewidencję umów o pracę i aneksów,
 • ewidencję przebiegu pracy pracownika z uwzględnieniem poprzedniego zatrudnienia i ukończonych szkół w celu automatycznego naliczanie dodatku stażowego, uprawnień urlopowych i nagród jubileuszowych,
 • prowadzenie ewidencji wszystkich rodzajów nieobecności w pracy w oparciu o specjalny słownik,
 • ewidencję badań lekarskich, szkoleń, ryczałtów samochodowych i kar,
 • generowanie dokumentów ubezpieczeniowych,
 • wydruk kwestionariusza osobowego,
 • wydruk angażu, skierowania na badania lekarskie, świadectwa pracy i wielu innych dokumentów na podstawie definiowanych przez użytkownika szablonów,
 • wydruk listy obecności oraz ewidencji czasu pracy w układzie rocznym i miesięcznym,
 • wydruk limitów urlopów według stanu na dowolny dzień i różnych kryteriów wyszukiwań, np. tylko wybrani przez użytkownika pracownicy, lub osoby posiadające urlop zaległy bądź ilość dni urlopu do wykorzystania większą od wskazanej przez osobę wykonującą zestawienie,
 • wydruk zestawień standardowych (np. wg ilości dni zwolnienia lekarskiego, osób do nagrody jubileuszowej),
 • sprawozdanie z czasu pracy za dowolny okres,
 • średnia ilość etatów w wybranym miesiącu lub w wybranym dniu,
 • współpracę z rejestratorami czasu pracy i szczegółowe rozliczanie pracowników,
 • podział na płatników i miejsca pracy,
 • dostęp do danych osób zwolnionych,
 • archiwizacja danych,
 • współpraca z innymi modułami wchodzącymi w skład ZSI "Sprawny Urząd:

Kontakt

SOFTRES
35-326 Rzeszów
ul. Zaciszna 44
 
tel/fax : (017) 857 35 30
tel/fax : (017) 857 35 40
 
 
numery wewnętrzne telefonów:
zakładka Pomoc
 
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
mail: 
 
 
Numer KRS: 0000083971
NIP: 813-03-35-217

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Rzeszowie

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji samorządowej

Rządowy

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji rządowej

ZGK

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla zakładów       i referatów gospodarki komunalnej

Sprawny urząd

Sprawny Urząd

Panel klienta