Znajdź program

Znajdź program najbardziej spełniający Twoje oczekiwania

Wybierz z listy

Zobacz, co posiadamy w ofercie

Znajdź program - wyszukiwarka

System obiegu dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów „Sprawny Urząd” (SOD) został zaprojektowany z myślą o kompleksowej obsłudze urzędu w zakresie obiegu dokumentów. Dostrzegając problemy związane z zarządzaniem i nadzorem nad prawidłowością oraz terminowością załatwiania spraw opracowaliśmy program, który pozwala na znaczne usprawnienie obsługi petenta.

 

Funkcjonalność systemu:

  • prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, uchwał, wniosków, zarządzeń,
  • zarządzanie przepływem spraw, dokumentów i korespondencji,
  • natychmiastowy wgląd do wszystkich dokumentów z uwzględnieniem definiowanego poziomu dostępu do ich treści,
  • wsparcie w utrzymaniu dobrych relacji z petentem,
  • powiązanie spraw z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
  • monitorowanie i alarmowanie o upływających terminach realizacji spraw,
  • zachowanie tajności danych oraz praca osób zgodnie z przydzielonymi kompetencjami i uprawnieniami,
  • automatyczny dostęp petenta do stanu realizacji jego spraw poprzez strony Biuletynu Informacji Publicznej,
  • możliwość zaimplementowania elektronicznego podpisu dokumentu w oparciu o funkcjonalność systemu obiegu dokumentów,
  • współpraca z następującymi serwerami baz danych: InterBase 6.0.1 (Borland), FireBird 1.5, InterBase 6.5, 7.0 MS SQL Serwer, Oracle, Informix.

Kontakt

SOFTRES
35-326 Rzeszów
ul. Zaciszna 44
 
tel/fax : (017) 857 35 30
tel/fax : (017) 857 35 40
 
 
numery wewnętrzne telefonów:
zakładka Pomoc
 
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
mail: 
 
 
Numer KRS: 0000083971
NIP: 813-03-35-217

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Rzeszowie

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji samorządowej

Rządowy

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji rządowej

ZGK

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla zakładów       i referatów gospodarki komunalnej

Sprawny urząd

Sprawny Urząd

Panel klienta