Znajdź program

Znajdź program najbardziej spełniający Twoje oczekiwania

Wybierz z listy

Zobacz, co posiadamy w ofercie

Znajdź program - wyszukiwarka

System płacowy

Program „Płace” (PL) realizuje zadania związane z obsługą kartoteki wynagrodzeń pracowników: wypłat z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, wypłat radnych, sołtysów oraz inne czynności wykonywane przez jednostkę. Atutem programu jest jego czytelna forma prezentacji danych, grupa kreatorów wspomagająca pracę, rozbudowane metody selekcji informacji, przejrzyste wydruki oraz walidacja wyników. Program posiada szeroki wachlarz gotowych składników wynagrodzeń. Przejrzystość interfejsu oraz intuicyjna praca z programem czynią tą aplikację prostą w obsłudze.

 

Funkcjonalność systemu:

  • prowadzenie kartoteki płacowej oraz pełne naliczanie i prowadzenie list płac,
  • prowadzenie wypłat z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło, wypłat związanych z obsługą radnych i sołtysów oraz zadań realizowanych w formie komisji,
  • wydruki list płac, pasków dla pracowników, zestawień, list zbiorowych, przelewów, zaświadczeń, kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, zastępczych asygnat zasiłkowych, deklaracji PIT,
  • automatyczne naliczanie wynagrodzeń związanych z przerwami w pracy, a w szczególności wynagrodzenia chorobowego, wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz innych przerw w pracy,
  • automatyczne naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastka”),
  • eksport naliczonych list płac do programu Płatnik,
  • eksport naliczonych list płac w postaci przelewów elektronicznych,
  • automatyczna dekretacja list płac,
  • współpraca z modułami wchodzącymi w skład ZSI "Sprawny Urząd" przedstawiona na grafie poniżej:

  • współpraca z programia zewnętrznymi przedstawiona na grafie poniżej:

 

 

 

Kontakt

SOFTRES
35-326 Rzeszów
ul. Zaciszna 44
 
tel/fax : (017) 857 35 30
tel/fax : (017) 857 35 40
 
 
numery wewnętrzne telefonów:
zakładka Pomoc
 
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
mail: 
 
 
Numer KRS: 0000083971
NIP: 813-03-35-217

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Rzeszowie

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji samorządowej

Rządowy

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji rządowej

ZGK

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla zakładów       i referatów gospodarki komunalnej

Sprawny urząd

Sprawny Urząd

Panel klienta