Znajdź program

Znajdź program najbardziej spełniający Twoje oczekiwania

Wybierz z listy

Zobacz, co posiadamy w ofercie

Znajdź program - wyszukiwarka

Systemy podatkowe- księgowość

„System ewidencji podatkowej – księgowość” (POD) jest programem przeznaczonym do obsługi referatu podatkowego w zakresie rozliczania i windykacji należności podatkowych. Ściśle współpracuje z modułem naliczającym wymiar podatków. Rozbudowana funkcjonalność programu pozwala na kompleksową obsługę podatnika w zakresie rozliczania konta osobowego. Intuicyjny i elastyczny interfejs użytkownika pozwala na szybkie księgowanie i przejrzysty dostęp do danych. Bogata gama zestawień i pełna sprawozdawczość gwarantują uzyskanie szczegółowej informacji.

Funkcjonalności systemu:

 • prowadzenie oddzielnej ewidencji kont z zakresu 221 – należności z tytułu dochodów budżetowych, 226 – należności długoterminowe, 991 – rozliczenia z inkasentami,
 • kontekstowe rozdzielenie osób fizycznych i prawnych,
 • wprowadzanie dokumentów z automatycznym rozbiciem na analitykę budżetową: przypis początkowy, przypisy/odpisy w ciągu roku, umorzenia, wpłaty, zwroty, przeksięgowania, rozłożenie na raty, przeniesienie na hipotekę, zmiana terminu płatności,
 • windykacja należności: upomnienia, tytuły wykonawcze,
 • prowadzenie rejestrów upomnień, tytułów wykonawczych, przypisów i odpisów;
 • informacja o bieżącej stanach kont (zaległości, nadpłaty, należne odsetki do pobrania),
 • obsługa inkasenta – przygotowywanie i wydruk kontokwitariuszy, rozliczanie,
 • wydawanie zaświadczeń i pism: ZAS-W, postanowienie o zarachowaniu itp.,
 • automatyczne przeksięgowania nadpłat, pobranie wpłat z kasy oraz księgowanie elektronicznych wyciągów bankowych,
 • raporty: lista zaległości, nadpłat, wpłat, zwrotów, zestawienia analityczne w ujęciu budżetowym itp.,
 • sprawozdawczość: Rb-27S, Rb-N,
 • komunikacja z petentem za pośrednictwem bramki SMS,
 • szeroki wachlarz wydruków,
 • Integracja z innymi modułami wchodzącymi w skład pakietu "Sprawny Urząd" (wymiar podatków, kasa, system obiegu dokumentów):

Cały moduł podatków i opłat jest przygotowany do współpracy z systemami zewnętrznymi. Przedstawione to został na poniższym grafie:

Kontakt

SOFTRES
35-326 Rzeszów
ul. Zaciszna 44
 
tel/fax : (017) 857 35 30
tel/fax : (017) 857 35 40
 
 
numery wewnętrzne telefonów:
zakładka Pomoc
 
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
mail: 
 
 
Numer KRS: 0000083971
NIP: 813-03-35-217

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Rzeszowie

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji samorządowej

Rządowy

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji rządowej

ZGK

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla zakładów       i referatów gospodarki komunalnej

Sprawny urząd

Sprawny Urząd

Panel klienta