Znajdź program

Znajdź program najbardziej spełniający Twoje oczekiwania

Wybierz z listy

Zobacz, co posiadamy w ofercie

Znajdź program - wyszukiwarka

Usługi komunalne

"System woda – ścieki" (WODA) jest aplikacją przeznaczoną do kompleksowej obsługi działu odpowiedzialnego za naliczanie należności z tytułu dostawy mediów (woda i ścieki). Dzięki elastycznemu interfejsowi program pozwala na dostosowanie funkcjonalności do potrzeb i wymogów wynikających ze specyfiki działania jednostki. Prosty i intuicyjny interfejs umożliwia szybie i sprawne wdrożenie tego programu a szeroki wachlarz funkcjonalności umożliwia kompleksową obsługę zarówno małego jak i dużego zakładu. Program wykorzystywany jest od wielu lat w licznych zakładach komunalnych i referatach urzędów odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z dostarczaniem wody

 

Funkcjonalność systemu:

 • ewidencja kartotek płatników z uwzględnieniem danych adresowych płatnika oraz posesji, daty zawarcia i numeru umowy, ewidencji wodomierzy wraz z odczytami, rodzajów opłat i  zastosowanej taryfy,
 • naliczenia opłaty zgodnie z obowiązującymi taryfami z uwzględnieniem naliczania opłat wg wskazań wodomierzy lub ryczałtu miesięcznego,
 • możliwość  wiązania dowolnej ilości opłat z wybranym układem pomiarowym (wodomierzem),
 • możliwość stosowania podliczników przy naliczaniu opłaty oraz ich wiązanie z wybranym układem pomiarowym,
 • możliwość pomniejszenia zużycia wody przy naliczaniu opłaty z zastosowania odliczenia procentowego lub ilościowego,
 • wydruk faktur VAT z możliwością edycji wzorca faktury,
 • wydruk kopi i duplikatów faktur,
 • znakowanie faktur kodem kreskowym i możliwość identyfikacji ich w module kasowym na podstawie tego kodu,
 • naliczenie wysokości opłaty z uwzględnieniem zmiany taryfy. Moduł powinien wygenerować automatycznie odczyty szacunkowe wodomierzy na dzień zmiany taryfy i naliczyć wszystkie opłaty na jednej fakturze wg. stawek obowiązujących za dany okres,
 • możliwość naliczania i drukowania faktur prognozowanych na okresy przyszłe,
 • rozbudowany system raportów i zestawień za wybrane okresy,
 • możliwość wydruku rejestru faktur za wybrane okresy,
 • integracja z systemami bankowymi w zakresie płatności masowych na  indywidualnych rachunkach,
 • integracja z modułem księgowości podatkowej i modułem finansowo-księgowym w zakresie rozliczania należności z tytułu wystawionych faktur. Wspólna kartoteka kontrahentów dla w/w modułów oraz modułu podatkowego i modułu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • współpraca z zestawem inkasenckim  terminal Psion WA MX 2MB RS/TTL oraz drukarką przenośną MEFA-12 wraz z dostawą oprogramowania inkasenckiego do wystawiania faktur w terenie współpracującego z modułem do naliczania opłat za wodę i ścieki lub dostawa alternatywnego zestawu inkasenckiego wraz z odpowiednim oprogramowaniem,
 • współpraca z modułem informacji internetowej o stanie należności z tytułu podatków i opłat.

 

Kontakt

SOFTRES
35-326 Rzeszów
ul. Zaciszna 44
 
tel/fax : (017) 857 35 30
tel/fax : (017) 857 35 40
 
 
numery wewnętrzne telefonów:
zakładka Pomoc
 
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
mail: 
 
 
Numer KRS: 0000083971
NIP: 813-03-35-217

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Rzeszowie

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji samorządowej

Rządowy

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla jednostek administracji rządowej

ZGK

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny dla zakładów       i referatów gospodarki komunalnej

Sprawny urząd

Sprawny Urząd

Panel klienta